Infinitt er et coachingforetak som drives og eies av Therese Salomon. Vi tilbyr ulike coachingtjenester, kurs/workshops og foredrag med fokus på hele deg. – Du er så mye mer enn navnet, alderen, adressen, tittelen, religionen, sivilstatusen, bankutskriften, eller den fysiske og mentale helsen din.

Å (gjen)oppdage, gi uttrykk, rom og anerkjennelse til hvem du er og hvem du ønsker å være, gjør deg også i stand til å se tydeligere hvilke verdier, prioriteringer og handlinger du ønsker å gi større plass i livet og hverdagen din.

Igjennom et coachingsamarbeid eller en workshop hos oss, vil du møte støtte, respekt, utfordring og takhøyde til å utforske ditt potensiale og gjøre de endringene du trenger for å bevege deg videre mot drømmen, visjonen eller målet ditt.

Ta kontakt