Individuell coaching


Therese coacher folk som…

  • ønsker å våge mer, gjøre mer og være mer av hvem de egentlig er,
  • står overfor utfordrende prosesser, livssituasjoner og veivalg, eller
  • søker mer balanse i forhold til seg selv og omgivelsene sine.

Coachingsamarbeidet foregår, etter nærmere avtale, over en periode på 3 – 4 måneder, 6 – 12 måneder, eller som intensiv en-til-en-coaching over 2 – 3 hele dager.

 

– Avstand, ingen hindring!
Coachingen gjennomføres som oftest per telefon, WhatsApp, eller Skype, men kan også foregå på tur i det fri, på arbeidssted eller hjemme hos kunden. Therese er vant til å coache både på norsk og engelsk.

Kontakt